Našla se je siva udomačena muca

Na Orehku

Na Orehku se je našla siva udomačena muca. Prijazna in vajena ljudi. Če jo pogrešate, pokličite 040 170 920.