Priklenjeno kolo

Poslušalec je sporočil, da je že več kot 14 dni na hidrant na parkirišču pred blokom  na Ulici Angelce Hlebce na Planini priklenjeno žensko kolo bele barve, vozno, z vso opremo.