ZAHVALA - LEA STENOVEC

ZAHVALA

 

V 70. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, babica in sestra LEA STENOVEC. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot,

za tople besede in izrečeno sožalje. 

Hvala vsem ki ste darovali sveče in cvetje. 

Hvala tudi profesor Čufarjevi in osebju  bolnišnice Golnik ter paliativnemu oddalku

dr. Lapuhove in sestre Manje. 

Zahvaljujemo se tudi župniku Jožetu Kljunu za lep pogrebni obred.  

Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

ŽALUJOČI VSI NJENI