Ivan Kunčič

V 91. LETU STAROSTI JE UMRL IVAN KUNČIČ IZ NAKLEGA.

POSLOVITEV OD DRAGEGA POKOJNIKA BO V DRUŽINSKEM KROGU V PETEK,

24. JULIJA 2020 OD 12.-15. URE NA POKOPALIŠČU V NAKLEM.