Jožica Černec

V 73. letu nas je zapustila naša draga Jožica Černec, rojena Brlogar iz Naklega, živela je v Kranju.

Od nje se bomo poslovili v sredo, 21. septembra ob 12. uri, na mestnem pokopališču v Kranju.