Našlo se je Veroučno spričevalo

V bližini Qlandije v Kranju

V bližini Qlandije v Kranju se je našlo Veroučno spričevalo, na ime Maša Justin. Najditeljica je dosegljiva na 040 527 766.